Στο σημερινό ΦΕΚ (ΦΕΚ 17 Μαΐου 2023 και αριθμός 32193 αποφάσεις) – Last Minute Turkey News

Στο σημερινό ΦΕΚ (ΦΕΚ 17 Μαΐου 2023 και αριθμός 32193 αποφάσεις) – Last Minute Turkey News

May 17, 2023 0 By admin

με ημερομηνία 17 Μαΐου 2023 και με αριθμό 32193 επίσημο ημερολόγιο

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

–– Κανονισμός Προπτυχιακής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων του Κρατικού Ωδείου του Πανεπιστημίου Μερσίν

–– Κανονισμός που τροποποιεί τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυχιακής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών Mimar Sinan

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

–– Τροποποιητική Ανακοίνωση της Ειδοποίησης Εγκατάστασης Αξιών (Αριθμός: 2023/11)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

–– Απόφαση του ΣτΕ με ημερομηνία 9/11/2022 και με αριθμό Ε: 2018/87, Κ: 2022/137

–– Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 30/3/2023 και υπ’ αριθμόν αγωγή 2018/27450

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

α – Ανακοινώσεις απόφασης

β – Ανακοινώσεις Αύξησης, Μείωσης και Προσφοράς

γ – Διάφορες ανακοινώσεις

– Συναλλαγματικές ισοτιμίες που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Τουρκίας και ημερήσιες αξίες εγχώριων χρεωστικών τίτλων